Film 8

Hvad er 3. årgang?

På 3. årgang bygger undervisningen videre på de fag, som dit barn blev introduceret for på 1. og 2. årgang

Dit barn bliver undervist i lektioner af 45 minutter ,og modtager undervisning i dansk, matematik engelsk, idræt, musik, billedkunst, kristendomskundskab og natur/ teknologi.

På 3. årgang får dit barn også et nyt fag, historie.

En del af undervisningen på 3. årgang bliver kombineret med bevægelse og aktiviteter.

Lærerne har fokus på, at børnene har det godt sammen i klassen. Det er vigtigt at både drenge og piger kan løse opgaver sammen, lege sammen og opfører sig godt og respektfuldt over for hinanden.

Oversæt teksten
Mere om