Film 13

Hvad er min rolle som forælder?

Som forælder er du med til at skabe gode rammer for dit barns skolegang.

Det er vigtigt, at du taler med dit barn om skoledagen.

Det er også vigtigt, at forældrene i dit barns klasse har et godt samarbejde. Når forældrene er gode til at tale sammen om deres børn, smitter det også af på børnene.

Husk at møde op til forældremøderne og skole-hjem-samtalerne, her får du vigtige informationer.

Husk også at møde op til fælles arrangementer på skolen, det betyder meget for dit barn at være med i fællesskabet sammen med sin familie.

Flere sprog
Lær dansk