Film 8

Hvad er 2. årgang?

På 2. årgang bygger undervisningen videre på de fag, som dit barn blev introduceret for på 1. årgang.

Det betyder, at dit barn ikke får nogen nye fag. Der er flest lektioner i dansk og matematik. Derudover bliver dit barn undervist i engelsk, idræt, musik, billedkunst, kristendomskundskab og natur/ teknologi.

Dit barn bliver undervist i lektioner af 45 minutter og undervisningen bliver ofte kombineret med bevægelse og aktiviteter.

Som på 0.årgang og 1.årgang har lærerne stadig fokus på, at børnene har det godt sammen i klassen. Det er vigtigt at både drenge og piger kan løse opgaver sammen, lege sammen og opfører sig godt og respektfuldt over for hinanden.

Oversæt teksten
Mere om