Film 18

Hvad betyder kontakten til de andre forældre?

Al erfaring viser, at når forældrene kender hinanden, har børnene det bedre sammen.

Når forældrene kender hinanden, har de også lettere ved at lave nogle fælles aftaler for børnene.

På forældremøderne aftaler forældrene for eksempel, hvor meget en fødselsdagsgave må koste, og hvordan man holder fødselsdag og legegrupper for børnene.

På forældremøderne kan man også tale med de andre forældre om for eksempel børnenes brug af mobiltelefoner, deres fritidsaktiviteter, sengetider og andre ting, der har betydning for jeres hverdag.

De sociale arrangementer, hvor du også møder de andre forældre, er lige så vigtige som forældremøderne. Her oplever børnene, at forældrene er sammen, og det kan de spejle sig i.

Flere sprog
Lær dansk