Film 7

Hvad er folkeskolens mål?

Folkeskolen skal forberede børnene til videre uddannelse. Når dit barn afslutter folkeskolen, kan dit barn begynde på en ungdomsuddannelse.

Folkeskolen skal også forberede børnene til at deltage og tage medansvar i samfundet. Skolen skal derfor udvikle børnenes forståelse af demokrati og deres evne til at tage ansvar.

Allerede i indskolingen bliver børnene spurgt om deres mening.

Børnene lærer at give udtryk for egne meninger. De lærer også at lytte til, og udvise respekt for andres meninger.

Flere sprog
Lær dansk