Språk 3

Den nordiske sprogfamilie 3

5 af de nordiske sprog.

  • Find sammen med din farvegruppe
  • Læs et uddrag fra Nordisk Ministerråds "Vår visjon 2030 / Vores vision 2030 / Vår vision 2030 "
  • Løs opgaven og send jeres svar af sted.
  • Læs jeres svar og tjek lige, hvor mange spørgsmål I svarede rigtigt på.
  • Læs teksterne igen og se på, hvordan de 3 nabosprog, dansk, norsk og svensk ligner hinanden, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Tag noter og snak om det på klassen.