Språk 1

Den nordiska språkfamiljen 1

7 av de nordiska språken

Den nordiska språkfamiljen.

Sätt dig med din färggrupp och klura tillsammans ut vilket språk de olika meningarna är skrivna på.

Vilka 5 språk tillhör samma språkfamilj

Skicka iväg era svar

Läs era svar och kolla hur många frågor som ni svarade rätt på