Uppgift 2

Era liv och vardag

Då är det dags att presentera er själva.

  • I filmen till imorgon ska ni berätta om era liv och vardag.
  • Det är också tid att utforska era grannspråk norska och danska.
  • Ni måste använda minst 10 ord på danska eller norska i era filmer. I verktygslådan hittar ni era ordböcker.
  • Kom ihåg! Filmen får vara högst 3 minuter lång. Om ni behöver hjälp så kolla i “ Vägledningar”.
  • När ni är klara med filmen så lägg in den i google+

Vägledningar

Verktygslådan

  • Kom ihåg att tala tydligt så det blir lättare att förstå dig.
  • Håll kameran stadigt
  • Kom ihåg ljus, massor av ljus!
  • Stå nära så blir ljudet bättre.
  • Använd gärna musik men inte samtidigt som man pratar.