Uppgift 1

Den nordiska språkfamiljen 1

7 av de nordiska språken

Leta upp din färggrupp

Lös uppgiften: Den nordiska språkfamiljen 1

Skicka iväg era svar

Läs era svar och kolla hur många frågor som ni svarade rätt på