LYSSNA

Uppgift 1 och 2

Fokus: Nordens språk

I de 2 första hörövningarna presenteras eleverna för flera av de nordiska språken. Det är svenska, norska, färöiska, isländska, grönländska och finska. Eleverna ska genom olika valmöjligheter välja vilket språk de hör.

Uppgift 3,4,5 och 6

Fokus: De 3 grannspråken

Hörövningarna är berättelsen om Agent N ( N står för Nord ) som blir ombedd att lösa 4 olika uppgifter. Som stöd för hörövningarna som är på danska ska eleverna svara på en rad frågor på svenska

Uppgift 7 och 8

Fokus: De 3 grannspråken

De sista 2 hörövningarna har en grupp lärare gjort. Den första uppgiften är ett samtal på svenska och danska och den andra hörövningen 8 är en norsk monolog.