Oppgave 2

Den nordiske språkfamilien 2

Fem av de nordiske språkene

  • Jobb sammen med fargegruppa di
  • Løs oppgaven “Den nordiske språkfamilen 2”
  • Send inn svaret deres
  • Les over svaret deres og sjekk hvor mange spørsmål dere klarte å svare riktig på
  • Når dere har gjort den første oppgaven, skal dere printe ut teksten nedenfor. Dere kan selvsagt også kopiere den inn i et dokument
  • Nå skal dere bruke tre forkjellige farger og streke under ord slik:

farge 1= Ord som betyr det samme og staves likt

farge 2 = Ord som betyr det samme, men staves litt forskjellig

farge 3 = Ord som du ikke kjenner fra dansk.

Hent teksten