Oppgave 1

Den nordiske språkfamilien 1

Sju av de nordiske språkene

  • Jobb sammen med fargegruppa di
  • Løs oppgaven “Den nordiske språkfamilen 1
  • Send inn svaret deres
  • Les over svaret deres og sjekk hvor mange spørsmål dere klarte å svare riktig på