Sprog 3

Den nordiske sprogfamilie 3

3 af de nordiske sprog.

  • Find sammen med din farvegruppe
  • Løs opgaven og send jeres svar af sted.
  • Læs jeres svar og tjek lige, hvor mange spørgsmål I svarede rigtigt på.
  • Læs teksterne igen og se på, hvordan de 3 nabosprog, dansk, norsk og svensk ligner hinanden, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Tag noter og snak om det på klassen.
  • Gjør opgaven og lever svaret..
  • Gjennomgå oppgaven og sjekk hvor mange spørsmål dere svarte riktig på?
  • Les tekstene om igjen og undersøk hvordan de tre nabospråkene, dansk, norsk og svensk, ligner hverandre, og hva som skiller dem fra hverandre. Ta notater og snakk om det i klassen.