Sprog 2

Den nordiske sprogfamilie 2

Fem af de nordiske sprog / Fem av de nordiske språkene

  • Find sammen med din farvegruppe.
  • Løs opgave 2, det er en kort tekst, der handler om plastik.
  • Snak med din gruppe om de forskellige bogstaver, som I ikke kender fra jeres eget alfabet.
  • Send jeres svar af sted.
  • Læs jeres svar og tjek lige, hvor mange spørgsmål I svarede rigtigt på.


  • Jobb sammen med fargegruppa di
  • Løs oppgaven “Den nordiske språkfamilen 2”
  • Snakk med gruppa di om de ulike bokstavene som ikke finnes i deres eget alfabet, og om bokstaver som finnes i deres alfabet men ikke i dette språket.
  • Send inn svaret deres
  • Les over svaret deres og sjekk hvor mange spørsmål dere klarte å svare riktig på