Dag 3

31. januar

  • Lav dagens interview
  • Husk: Følg skemaet for online tid.
  • Lag dagens intervju med fargegruppen deres ut fra de spørsmålene dere har fått.
  • Husk: Følg skjemaet for nett-tid.
Mølholm og Jaren 2020 dag 3 opkaldsliste .pdf