Dag 1

29 januar

  • Lav dagens interview
  • Husk: Følg skemaet for online tid

Interview spørgsmål

  • Gjør dagens interview
  • Husk: Følg skjemaet for nett-tid.

Interview spørsmål

Mølholm og Jaren 2020 dag 1 opkaldsliste .pdf