Sprog i Norden

Til Læreren fokus og vejledning

Nabosprog og fremmedsprog

Under vores tre eventdage kommer eleverne primært til at arbejde med norsk, svensk og dansk som nabosprog og fremmedsprog. Om forskellen på nabosprog og fremmedsprog skriver Lis Madsen: "Nabosprog er sprog, der er stærkt beslægtet med ens eget sprog, både i opbygning, ordforråd og til dels udtale – hvorfor det er ret enkelt at lære sig at forstå nabosprog.

Med en beskeden indsats og en positiv attitude kan man i løbet af ganske kort tid vænne sit øre og øje til at forstå naboens sprog. Det særlige ved undervisning i nabosprog er, at målet er at opnå en receptiv kompetence, altså at lære at forstå talt og skrevet nabosprog. Målet er ikke at lære at tale og skrive nabosprog. Pointen er, at personer fra Skandinavien med nabosprogsforståelse kan anvende deres eget sprog, når de kommunikerer med hinanden.

Kommunikationen bliver dermed mere fri, naturlig og nuanceret, da ordforrådet og sikkerheden alt andet lige er størst, når man anvender sit modersmål."

Det er vigtigt, at eleverne forstår forskellen på nabosprog og fremmedsprog. Under eventdagene vil de tale med jævnaldrende ude i Norden, og i denne sammenhæng er det vigtigt, at de ved hvilke hensyn de skal tage. I Island har eleverne lært dansk i få år og for dem er dansk et fremmedsprog præcis som tysk og fransk er det for eleverne i Norge, Sverige og Danmark.


Hvis I ønsker at læse flere tekster på norsk og svensk, kan I altid finder nogle små historier på atlantbib.org. I kan også klikke ind på "Norden i skolen" , her er det ligeledes muligt at finde tekster på de andre nordiske sprog.

Klik her: Atlantbib

I kan også læse mere om den nordiske sprogfamilie, tjek f.eks. disse artikler:

Opgave 1

Fokus: Sprog i Norden og den nordiske sprogfamilie

Eleverne introduceres for en kort sætning på dansk, svensk, norsk islandsk, færøsk, grønlandsk og finsk, og skal vælge hvilket sprog sætningen er skrevet på.

Øvelsen viser klart, hvilke sprog der er i sprogfamilie og hvilke sprog i Norden, der tilhører andre sprogfamilier.

Opgave 2

Fokus: Den nordiske sprogfamilie

Eleverne introduceres til ligheder og forskelle på sprogene i den nordiske sprogfamilie.

Opgave 3

Fokus: Den nordiske sprogfamilie

Eleverne introduceres til ligheder og forskelle på sprogene i den nordiske sprogfamilie. Teksten er en kort fakta tekst om plastik og som i opgave 2 skal eleverne vælge hvilket sprog teksten er skrevet på.

Opgave 4

Fokus: De tre nabosprog

Fokuser på, at svensk, norsk og dansk ligner hinanden og at sprogenes grammatik er opbygget på samme måde. Tag dog også fat i forskellene på de tre sprog, og få gerne eleverne til at stille nogle regler op for, hvordan de 3 nabosprog, dansk, norsk og svensk adskiller sig fra hinanden, f.eks. at "ø" og "æ" ikke ser ens ud, at svenske verber ofte ender på a og mens de på e, s dansk.