Quiz 1

Så er det tid til Quiz!

  • Find sammen i jeres farvegruppe
  • Løs quizzen i fællesskab
  • Send jeres svar af sted.
  • Læs jeres svar og tjek lige, hvor mange spørgsmål I svarede rigtigt på.