Quiz

Fokus og vejledning

Quiz 1

Fokus: Norden

Temaet for quiz 1 er nationale attraktioner og nationale kendetegn, derudover testes eleverne også i deres geografiske viden om Norden og de 3 nabosprog, norsk, svensk og dansk. Under quizzen bliver eleverne bedt om at reflektere over forskellige fakta f.eks: "Hvad betyder det for et land at have sit eget flag? Og hvorfor har landene fået deres flag på så forskellige tidspunkter?" Vi opfordrer til, at I samler op på disse reflektioner på klassen.

Quiz 2

Fokus: Sproget i de 3 lande, Norge, Sverige og Danmark

Quizzen tager udgangspunkt i en lille film, hvor 3 unge fra Norge, Sverige og Danmark taler sammen.

Quiz 3

Fokus: Norden

Vores første Kahoot og denne afvikler I selv på klassen, når det passer jer.


Fokus och vägledning

Quiz 1

Fokus: Norden

Temat för quiz 1 är nationella attraktioner och nationella kännetecken. Förutom detta så testas eleverna i sina geografiska kunskaper om Norden och de 3 grannspråken norska, svenska och danska. Under quizzen blir eleverna ombedda att reflektera lite över olika fakta t.ex “ Vad betyder det för ett land att ha sin egen flagga? Varför har länderna fått sina flaggor vid olika tidpunkter?” Vi önskar att ni tar upp dessa reflektioner i klassen.

Quiz 2

Fokus: Språken i de3 länderna Norge, Sverige och Danmark.

Quizzen har som utgångspunkt en liten film där 3 unga från Norge, Sverige och Danmark samtalar.

Quiz 3

Fokus: Norden

Vår första Kahoot. Den gör ni när det passar er bäst.

Til Læreren

Fokus og veiledning

Quiz 1

Fokus: Norden

Temaet for quiz 1 er nasjonale attraksjoner og nasjonale kjenneetegn, i tillegg testes elevenes geografiske kunnskaper om Norden og de kunnskaper om nabospråkene norsk, svensk og dansk. Under quizzen blir eleverne bedt om å reflektere over forskjellige fakta f.eks: "Hva betyr det for et land å ha sitt eget flagg? Hvorfor har landene fått flaggene sine på så forskjellige tidspunkter?" Vi anbefaler at dere diskuterer disse reflektionene i klassen.


Quiz 2

Fokus: Språket i de tre landene Norge, Sverige og Danmark

Quizzen tar utgangspunkt i en kort film hvor tre unge fra Norge, Sverige og Danmark snakker sammen.


Quiz 3

Fokus: Norden

Vår første Kahoot og denne avvikler dere selv i klassen, når det passer dere.