Quiz

Så er det tid til Quiz!

  • Find sammen i jeres farvegruppe

  • Løs quizzen i fællesskab

  • Send jeres svar af sted.

  • Læs jeres svar og tjek lige, hvor mange spørgsmål I svarede rigtigt på.