Musik i Norden

Velkommen til Musik fra Norden

"Musik fra Norden" tager eleverne med til alle de lande, som deltager i projektet. Ved at høre de forskellige musikindslag vil eleverne få en bevidsthed om, hvilken relation sprogene i de nordiske lande har til hinanden, altså hvilke sprog der er i den samme sprogfamilie, og hvilke sprog der tilhører en helt anden sprogfamilie.

Til hver video er der en opgave, der tager udgangspunkt i lyrikken.