Lyt

Lyt 1 og 2

Fokus: Nordens sprog

I de første 2 lytteøvelser præsenteres elverne for flere af de nordiske sprog: dansk, svensk, norsk, færøsk, islandsk, grønlandsk og finsk.

Eleverne skal via multiple choise vælge hvilket sprog de hører.


Lyt 3, 4, 5 og 6

Fokus: De 3 nabosprog

Lytteøvelserne er historien om Agent N ( N står for Nord), der bliver bedt om, at løse 4 forskellige opgaver. Som støtte til lytteøvelserne, som er på svensk, skal eleverne besvare en række spørgsmål på dansk.


Lyt 7

Fokus: De 3 nabosprog

Den sidste lytteøvelser er lavet af en gruppe lærere.

Uppgift 1 och 2

Fokus: Nordens språk

I de 2 första hörövningarna presenteras eleverna för flera av de nordiska språken: danska, svenska, norska, färöiska, isländska, grönländska och finska.

Eleverna ska genom olika valmöjligheter välja vilket språk de hör.


Uppgift 3,4,5 och 6

Fokus: De 3 grannspråken

Hörövningarna är berättelsen om Agent N ( N står för Nord ) som blir ombedd att lösa 4 olika uppgifter. Som stöd för hörövningarna som är på danska ska eleverna svara på en rad frågor på svenska.


Uppgift 7

Fokus: De 3 grannspråken

De sista hörövning har en grupp lärare gjort.


Oppgave 1 og 2

Fokus: Nordens språk

I de første to lytteøvelsene presenteres elvene for flere af de nordiske språkene: dansk, svensk, norsk, færøysk, islandsk, grønlandsk og finsk.

Eleverne skal via flervalgsspørsmål velge hvilke språk de hører.


Oppgave 3, 4, 5 og 6

Fokus: De tre nabospråkene

Lytteøvelsene er historien om Agent N ( N står for Nord) som blir bedt om å løse fire forskjellige oppgaver. Som støtte til lytteøvelsene, som er på svensk, skal elevene besvare en rekke spørsmål på dansk.


Oppgave 7

Fokus: De tre nabospråkene

Lytteøvelse 7 er en dansk monolog med danske spørsmål