Så här fungerar din grupp

Din klass

Din klass är indelad i 6 grupper som var och en heter ditt namn plus en av de sex färgerna: gul, brun, lila, röd, orange och pink.

Heter läraren Tina, kommer hennes 6 grupper i klassen att heta: Tina gul, Tina brun, Tina lila, Tinas röd, Tina orange och Tinas pink.

Till var och en av Tinas grupper hör också en email adress till vår gemensamma site: tina.gul.e20@nordensdage.nu, tina.rod.e20@nordensdage.nu etc. Det är du som lärare som har ansvar för de 6 grupperna. Det är därför också ditt ansvar att uppgifterna lämnas in i tid, att kameran på datorn fungerar och att ljudet är bra.

Under eventdagarna kommer färggrupperna arbeta tillsammans tvärs över länderna. De kommer att träffas online och här är det viktigt att den gemensamma online tiden hålls. Det är en bra idé att välja en Onlinemaster som har ansvar för att tiderna hålls i vårt gemensamma “online schema”

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3