Producer

Til Læreren

Fokus og vejledning

Til disse 2 opgaver skal eleverne uploade eget materiale i form af billeder, videoer eller tekst. Udover de sproglige og formidlingsmæssige udfordringer vil eleverne også bliver fortrolige med platformens redskaber.

Opgave 1

Fokus er rettet mod de 3 nabosprog, norsk, svensk og dansk, og vi beder eleverne prøve at prøve kræfter af med sprogene. Dette dels for at styrke elevernes forståelse for sprogene, men også for at introducere dem for nogle nyttige fraser, før de skal kommunikere med deres nordiske jævnaldrende.

Opgave 2

Fokus er rettet mod eleverne selv, og hvordan de ønsker at repræsentere deres by, deres skole og deres klasse for deres jævnaldrende ude i Norden. Derudover beder vi eleverne anvende nogle nabosprogsgloser i deres film, hvilket også kan være med til at fremme forståelsen for filmens modtagere.