Opgave 4

Intro til "Ind i fællesskabet"

En fælles klasseopgave

I skal lige straks se en kort svensk film, hvor børn og unge fortæller om deres syn på integration og inklusion.

Men først skal I læse nogle citater fra filmen. Find ud af, hvad citaterne betyder og tal med hinanden om, hvad citaterne betyder for jer personligt.


  • ”Vi är olika. Den som inte får stanna kanske är den som skulle bli något i Sverige.”

*olika-anderledes

*stanna-blive

*kanske-måske

*skulle-ville


  • Man ska inte vara rädd för människor man aldrig har träffat eller inte vet vilka de är.”

*rädd-bange

*träffat-mød


  • ”Jag tycker att det är viktigt att man tänker på alla barn som sitt egna barn och vad man skulle göra för sitt egna barn.”

*tycker-tror

*barn-børn

*skulle-ville


  • ”Inkludering för mig betyder att välkomna människor in i olika sammanhang och att inte göra skillnad på folk.”

*sammanhang- ind i forskellige sammanhænge

*skillnad- forskel