Opgave 1

Præsentation på nabosprog

I skal nu lave en præsentation af en person, I må selv bestemme, hvem I præsenterer, det kan være en person I kender, og det kan også være en fiktiv person.

I jeres præsentation skal der indgå mindst 10 norske eller svenske ord/ sætninger, som I finder nede i ord kisterne. ( I er selvfølgelig også velkommen til at lave en præsentation både på norsk og på svensk.

Når I har skrevet jeres præsentation, skal den deles den med os inde på google +. I kan læse den højt, I kan lave en lille film, I kan lave en lille tegnefilm, kort sagt I bestemmer selv, hvordan I vil lave jeres præsentation, men jeres præsentation må højest være 2 min og husk, det er vigtigt, at I taler tydeligt.

Vigtigt

  • Hold kameraet rigtigt.
  • Tænk på lyden, det er vigtigt, at man kan høre hvad I siger.
  • Tal langsomt og tydeligt