Quiz 1

Då är det dags för Quiz!

  • Samla er i era färggrupper
  • Lös quizzen tillsammans
  • Skicka in svaren
  • Läs era svar och kolla hur många frågor ni svarade rätt på