Quiz

Quiz

Till läraren

Fokus och vägledning

Quiz 1

Fokus: Norden

Temat för quiz 1 är nationella attraktioner och nationella kännetecken. Förutom detta så testas eleverna i sina geografiska kunskaper om Norden och de 3 grannspråken norska, svenska och danska. Under quizzen blir eleverna ombedda att reflektera lite över olika fakta t.ex “ Vad betyder det för ett land att ha sin egen flagga? Varför har länderna fått sina flaggor vid olika tidpunkter?” Vi önskar att ni tar upp dessa reflektioner i klassen.

Quiz 2

Fokus: Språken i de3 länderna Norge, Sverige och Danmark.

Quizzen har som utgångspunkt en liten film där 3 unga från Norge, Sverige och Danmark samtalar.

Quiz 3

Fokus: Norden

Vår första Kahoot. Den gör ni när det passar er bäst.