Uppgift 5


Nu ska ni läsa ett utdrag ur texten “ Fisket i Norden “

Den ena texten är på norska (bokmål) och den andra på danska.

  • Samlas i gruppen
  • Läs texterna tillsammans och svara på frågorn
  • Kolla era svar ( de skickas till ert gmail konto)
  • Gott nöje

Tekst 1

Det har blitt funnet levninger på steinalderboplasser over alt i de nordiske landene som vitner om fiskeriets betydning for mer enn 10.000 år siden, men det var allikevel først i Middelalderen at fiskeriet begynte å bli et yrke som hadde betydning ut over landets egne grenser. Rundt år 1100 fikk fiskeriet en viktig handelsmessig betydning, spesielt for Norge, som eksporterer store mengder tørket og saltet fisk fra Nord-Norge og området rundt Lofoten til både Tyskland og England. Danmark levde også godt av sildefisket i Østersjøen i Middelalderen. Den danske krønikeforfatteren Saxo forteller i sine historier om hvordan Østersjøen gjemte enorme mengder sild. Det var så mye at fiskerne kunne ta fisken opp med hendene uten å bruke garn. En tredje annen beretning forteller at mengden sild var så stor at man kunne samle opp fiskene ved bruk av sverd.

Tekst 2

Norden er – som tidligere nævnt – et område med meget kystlinje og dermed let adgang til havet. Det har gjort de nordiske lande til nogle af de største eksportører af fisk. Grønland er med sine næsten 45.000 kilometer kyst det land i Norden, der har den længste kystlinje. Men andre lande i Norden er nu også godt med. Vidste du f.eks., at i Danmark er der ikke noget sted i landet, hvor der er længere end 52 km til den nærmeste kystlinje?

DE NORDISKE KYSTLINJER

Grønland: 44.087 km / Norge: 25.148 km / Sverige: 11.530 km / Danmark: 7.314 km / Island: 4.988 km / Svalbard: 3.587 km / Finland: 1.126 km / Færøerne: 1.117 km.

I dag er fiskeriets betydning ikke så stor i Danmark og Norge, som den har været, mens Grønland, Færøerne og Island stadig betragter fiskeriet som det vigtigste erhverv i landet. Specielt i Island er man meget bevidste om udfordringerne ved fiskerierhvervet og har arbejdet hårdt på at etablere en fiskeindustri, der udnytter fiskene bedre, så kan der tjenes penge uden, at man behøver at fiske lige så mange fisk.

Islændinge har drevet fiskeri til søs fra gammel tid. Det var vikingerne, der først koloniserede øen, og i starten blev der drevet landbrug og fiskeri i de små bosættelser, men landets barske natur gjorde det svært at skabe større bosættelser. I nyere tid er der derimod ingen tvivl om, at udviklingen i udnyttelsen af de havressourcerne har skabt Islands industrielle revolution og var fundamentet for den moderne velfærd. Selv i dag får nationen størstedelen af sine valutaindtægter fra eksport af fiskeprodukter.

På Færøæerne stammer næsten 89 % af eksportindtægterne fra fiskeriet. På Grønland er det 63 procent og på Island 39 %. I Norge og Danmark er tallene henholdsvis 6% og 3%.