Uppgift 2

Den nordiska språkfamiljen 2

5 av de nordiska språken.

  • Leta upp din färggrupp
  • Lös uppgift 2: Den nordiska språkfamiljen.
  • Skicka iväg era svar.
  • Läs era svar och kolla hur många frågor som ni svarade rätt på.