Film uppgift

Till läraren

Uppgift 1

Fokus riktas mot eleverna själva och hur de önskar att presentera sin hemort och sina liv och vardag för de jämnåriga runt om i Norden. Utöver detta ber vi eleverna att använda några glosor på grannspråken i filmerna som kan göra det enklare för de andra att förstå filmerna.