Tjek på Klima

Lærervejledning

Velkommen til opgaver om klima.

Under hvert ikon gemmer en række opgaver, der tager udgangspunkt i vores tema Klima og klimaforandringer. Udover at eleverne får en viden om klima, klimaforandringerne og hvad vi som mennesker selv kan gøre for at påvirke udviklingen positivt, får de også trænet deres kompetencer i dansk, norsk og svensk.


Hvad er CO2?

Hvad er drivhuseffekten?

Hvad er metan?

Hvad er fossilt brændsel?

Hvad er klimagas?

Hvad er menneskeskabte klimaforandringer?

Er der blevet varmere op jorden?