Sprog 3

Den nordiske sprogfamilie 3

3 af de nordiske sprog.

  • Find sammen med din farvegruppe.
  • Løs de tre opgaver.
  • Læs jeres svar og tjek lige, hvor mange spørgsmål I svarede rigtigt på.
  • Læs teksterne igen og se på, hvordan de 3 nabosprog, dansk, norsk og svensk ligner hinanden, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Tag noter og snak om det på klassen.

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3