Opgave 5

" Norden havet og fiskene"

I skal nu læse et uddrag fra teksten "Fisket i Norden / Fiskeri i Norden" .

Den ene del af teksten er på norsk (bokmål) og den anden er på svensk. Når I har læst de to tekster, skal I svare på spørgsmålene.

  • Find sammen med din gruppe
  • Når I har læst teksten, skal I klikke på "Spørgsmål til teksten".
  • Svar på spørgsmålene
  • Send dem af sted
  • Læs jeres svar og tjek lige, hvor mange spørgsmål I svarede rigtigt på.
  • God fornøjelse

Tekst 1

Det har blitt funnet levninger på steinalderboplasser over alt i de nordiske landene som vitner om fiskeriets betydning for mer enn 10.000 år siden, men det var allikevel først i Middelalderen at fiskeriet begynte å bli et yrke som hadde betydning ut over landets egne grenser. Rundt år 1100 fikk fiskeriet en viktig handelsmessig betydning, spesielt for Norge, som eksporterer store mengder tørket og saltet fisk fra Nord-Norge og området rundt Lofoten til både Tyskland og England. Danmark levde også godt av sildefisket i Østersjøen i Middelalderen. Den danske krønikeforfatteren Saxo forteller i sine historier om hvordan Østersjøen gjemte enorme mengder sild. Det var så mye at fiskerne kunne ta fisken opp med hendene uten å bruke garn. En tredje annen beretning forteller at mengden sild var så stor at man kunne samle opp fiskene ved bruk av sverd.

Tekst 2

Norden är ett område med mycket lång kustlinje och därmed har vi enkel tillgång till havet. Det har gjort de nordiska länderna till några av de största exportörerna av fisk. Grönland har, med sina nästan 45 000 kilometer kuststräckning, den längsta kustlinjen i Norden. Men också andra länder i Norden har mycket kust. Visste du t.ex. att det i Danmark inte finns någon plats i landet där det är mer än 52 km till närmaste kust?

De nordiska kuststräckorna:

Grönland 44 087 km / Norge 25 148 km / Sverige 11 530 km / Danmark 7 314 km / Island 4 988 km /Svalbard 3 587 km / Finland 1 126 km / Färöarna 1 117 km

I dag är fiskets betydelse inte så stor i Danmark och Norge som den har varit, medan Grönland, Färöarna och Island fortfarande betraktar fisket som det viktigaste yrket i landet. Speciellt i Island är man mycket medveten om de utmaningarna som fiskaryrket ställts inför och man har jobbat hårt på att etablera en fiskeindustri som utnyttjar fisken mera och bättre, så att man kan tjäna pengar utan att man behöver fiska lika mycket.

Islänningar har bedrivit fiske till havs sedan urminnes tider. Det var vikingarna som först koloniserade ön och från början bedrevs lantbruk och fiske utifrån små bosättningar och landets barska natur gjorde det svårt att få bosättningarna att växa. Under senare tid är det däremot ingen tvekan om att utvecklingen och utnyttjandet av havets resurser har skapat Islands industriella revolution och har varit fundamentet för den moderna välfärden. Även i dag får nationen största delen av sina valutaintäkter från export av fiskeprodukter.

På Färöarna kommer nästan 89 % av exportintäkterna från fiske. På Grönland är det 63 % och i Island 39 %. I Norge och Danmark ligger siffrorna på 6 % respektive 3 %.