Lyt

Lyt 1 og 2

Fokus: Nordens sprog

I de første 2 lytteøvelser præsenteres elverne for flere af de nordiske sprog, dansk, svensk, norsk, færøsk, islandsk, grønlandsk og finsk.

Eleverne skal via multiple choise vælge, hvilket sprog de hører.


Lyt 3, 4, 5 og 6

Fokus: De 3 nabosprog

Lytteøvelserne er historien om Agent N ( N står for Nord), der bliver bedt om, at løse 4 forskellige opgaver. Som støtte til lytteøvelserne (som er på svensk) skal eleverne besvare en række spørgsmål på dansk.


Lyt 7

Fokus: De 3 nabosprog

Den sidste lytteøvelse er lavet af en gruppe lærere.