Læs og se

Til Læreren fokus og vejledning

Opgaverne under "Læs og se" giver eleverne en bevidsthed om, hvilken relation sprogene i de nordiske lande har til hinanden. Vi starter bredt med at introducere 7 sprog talt i Norden, og ender med at fokusere på de 3 nabosprog, svensk, norsk og dansk. De elever, der har dansk, svensk og norsk som nabosprog, skulle ligeledes gerne få fornemmelsen af, at nabosprog ikke er så svært. Udover de valgte opgaver er der også links til flere gode materialer, der handler om sprogene i Norden.

Opgave 1

Fokus: Sprog i Norden og den nordiske sprogfamilie

Eleverne introduceres for en kort sætning på dansk, svensk, norsk islandsk, færøsk, grønlandsk og finsk, og skal vælge hvilket sprog sætningen er skrevet på.

Øvelsen viser klart, hvilke sprog der er i sprogfamilie og hvilke sprog i Norden, der tilhører andre sprogfamilier.

Hvis I har tid, kan det være interessant at læse nogle korte historier fra atlantbib.org, historierne er oversat til forskellige nordiske sprog

Klik her: Atlantbib

I kan også læse mere om den nordiske sprogfamilie, tjek f.eks. disse artikler:

Opgave 2

Fokus: Den nordiske sprogfamilie

Eleverne introduceres til ligheder og forskelle på sprogene i den nordiske sprogfamilie. Teksten, der handler om fælesskab, er skrevet af en gruppe lærere, der deltog på vores fælles dage på Schæffergården.

Opgave 3

Fokus: Nabosprogene dansk, norsk og svensk.

Fra 7 sprog talt i Norden til den nordiske sprogfamilie ender vi nu ved de 3 nabosprog, dansk, norsk og svensk, som jo primært er de sprog vi skal arbejde med under vores 3 eventdage. Om nabosprog skriver Lis Madsen:

"Nabosprog er sprog, der er stærkt beslægtet med ens eget sprog, både i opbygning, ordforråd og til dels udtale – hvorfor det er ret enkelt at lære sig at forstå nabosprog.

Med en beskeden indsats og en positiv attitude kan man i løbet af ganske kort tid vænne sit øre og øje til at forstå naboens sprog. Det særlige ved undervisning i nabosprog er, at målet er at opnå en receptiv kompetence, altså at lære at forstå talt og skrevet nabosprog. Målet er ikke at lære at tale og skrive nabosprog. Pointen er, at personer fra Skandinavien med nabosprogsforståelse kan anvende deres eget sprog, når de kommunikerer med hinanden.

Kommunikationen bliver dermed mere fri, naturlig og nuanceret, da ordforrådet og sikkerheden alt andet lige er størst, når man anvender sit modersmål."

Det er vigtigt, at eleverne forstår forskellen på nabosprog og fremmedsprog. Under eventdagene vil de tale med jævnaldrende ude i Norden, og i denne sammenhæng er det vigtigt, at de ved hvilke hensyn de skal tage. En jævnaldrende fra Island, som har lært dansk i et år, kan have sværere ved at forstå og gøre sig forstående end en jævnaldrende som kan tale norsk eller svensk.

I opgave 3 bliver eleverne introduceret for en svensk tekst, som er skrevet af tidligere elever på Nordens Dage. teksten er en gruppe børns evaluering af en dag på Nordens dage 2016. Til teksten følger en række spørgsmål, som I kan svare på gruppevis eller i fællesskab på klassen.

Fokuser på, at svensk, norsk og dansk ligner hinanden og at sprogenes grammatik er opbygget på samme måde. Tag dog også fat i forskellene på de tre sprog, og få gerne eleverne til at stille nogle regler op for, hvordan de 3 nabosprog, dansk, norsk og svensk adskiller sig fra hinanden, f.eks. at "ø" og "æ" ikke ser ens ud, at svenske verber ofte ender på a og ikke på e, som på dansk.

Hvis I ønsker at læse flere tekster på norsk og svensk, kan I altid finder nogle små historier på atlantbib.org. I kan også klikke ind på "Norden i skolen" , her er det ligeledes muligt at finde tekster på de andre nordiske sprog.

Opgave 4

Vi vender blikket og øret hen mod musikkensverden. Gennem aktuelle musikvideoer introduceres eleverne til musikken ude i Norden. Til videoerne følger også teksten/lyrikken , som kan hjælpe eleverne, når de skal svare på spørgsmålene til denne opgave.

Opgave 5

Denne opgave indleder vores tema Havet. Eleverne skal læse to tekster, der handler om fiskeriet i Norden. Teksterne er hentet fra Norden i Skolen og kan også læses på færøsk og islandsk.