Dag 3

  • Lav dagens interview
  • Husk: Følg skemaet for online tid.
  • Gör dagens intervju med er färggrupp.
  • Kom ihåg: Följ schemat för online tid .
  • Lag dagens intervju med fargegruppen deres ut fra de spørsmålene dere har fått.
  • Husk: Følg skjemaet for nett-tid.

skemaet for online tid/ schema för online tid / skjemaet for nett-tid