Producera

Producera

Till läraren

Fokus och vägledning

Till de här 2 uppgifterna behöver eleverna ladda ner eget material i form av bilder, videos eller text. Förutom de språkliga och kommunikativa utmaningarna kommer eleverna också att bli bekanta med vår plattforms redskap.

Uppgift 1

Fokus riktas mot de 3 grannspråken norska, svenska och danska och här ber vi eleverna att testa sina “krafter” i språken. Dels för att stärka elevernas förståelse för språken men också för att introducera dom för några nyttiga fraser innan eleverna ska kommunicera med sina jämnåriga i Norden.

Uppgift 2

Fokus riktas mot eleverna själva och hur de önskar att presentera sin hemort, sin skola och sin klass för sina jämnåriga runt om i Norden. Förutom detta ber vi eleverna att använda några glosor på sina grannspråken i filmerna som kan göra det enklare för de andra att förstå filmerna.