Uppgift 2

Den nordiska språkfamiljen 2

5 av de nordiska språken.

  • Leta upp din färggrupp
  • Lös uppgift 2: Den nordiska språkfamiljen.
  • Skicka iväg era svar.
  • Läs era svar och kolla hur många frågor som ni svarade rätt på.

När ni har löst den första uppgiften ska ni hämta texten här nedanför och skriva ut den. Ni kan även kopiera in den i ett dokument.

  • Nu ska ni välja 3 olika färger och stryka under enligt följande kriterier:

färg 1 = ord som betyder samma och stavar lika.

färg 2 = ord som betyder samma men stavas lite annorlunda.

färg 3 = ord som du inte känner igen från svenskan.

Diskutera era observationer tillsammans i klassen.

Hent teksten