Opgave 1

Era liv och vardag

Då är det dags att presentera er själva.

  • I filmen till imorgon ska ni berätta om era liv och vardag.
  • Det är också tid att utforska era grannspråk norska och danska.
  • Ni måste använda minst 10 norska eller danska ord/meningar som i hittar nere i ordkistorna
  • Kom ihåg! Filmen får vara högst 2 minuter lång. Om ni behöver hjälp så kolla i “ Vägledningar”.
  • När ni är klara med filmen så lägg in den i google+

Vigtigt

Hold kameraet rigtigt.

Tænk på lyden, det er vigtigt, at man kan høre hvad I siger.

Tal langsomt og tydeligt.