Lyssna

Fokus

Uppgift 1 och 2

Fokus: Nordens språk

I de 2 första hörövningarna presenteras eleverna för flera av de nordiska språken. Det är svenska, norska, färöiska, isländska, grönländska och finska. Eleverna ska genom olika valmöjligheter välja vilket språk de hör.


Uppgift 3 till 7

Fokus: De 3 grannspråken danska, norska och svenska

Som stöd för hörövningen som är på danska får eleverna svara på en rad frågor på svenska.

Frågorna kommer hjälpa eleverna att förstå hörövningen bättre.