Läs och se

Läs och se

Till Läraren

Fokus: Den nordiska språkfamiljen.

Uppgifterna under “Läs och se” gör eleverna medvetna om vilken relation språken i de nordiska länderna har till varandra. Vi börjar brett med att introducera 7 av språken som finns i Norden och slutar med att fokusera på de 3 grannspråken: svenska, norska och danska. De elever som har svenska, danska och norska som grannspråk skulle gärna få intrycket att grannspråk inte är så svårt.

Förutom de utvalda uppgifterna finns det också flera länkar till bra material som handlar om språken i Norden.

Uppgift 1

Fokus: Den nordiska språkfamiljen.

Eleverna introduceras för en kort mening på danska, svenska, norska, isländska, färöiska, grönländska och finska. Sen ska dom välja vilket språk meningen är skriven på.

Övningen visar tydligt vilka språk i Norden som ingår i samma språkfamilj och vilka språk som tillhör andra språkfamiljer.

Om ni har tid kan det vara intressant att läsa några korta berättelser på

atlantbib.org Berättelserna är översatta till flera olika nordiska språk. http://atlantbib.org./da/node/148?page=1

Ni kan också läsa mer om den nordiska språkfamiljen, kolla t.ex de här artiklarna:

Uppgift 2

Fokus: Den nordiska språkfamiljen.

Eleverna introduceras för likheter och skillnader mellan språken i den nordiska språkfamiljen. Texten som handlar om gemenskap är skriven av en grupp lärare som deltog på våra gemensamma dagar.

Uppgift 3

Fokus: Grannspråken danska, norska och svenska.

"Ett grannspråk är ett språk som är nära besläktat med ens eget språk, både i uppbyggnad, ordförråd och till viss del i uttal. Därför är det förhållandevis lätt att lära sig att förstå ett grannspråk.

Genom en ganska enkel insats och en positiv inställning kan man faktiskt på rätt kort tid vänja både sitt öra och öga till att förstå grannens språk.

Det speciella med undervisningen i grannspråk är målet att uppnå en receptiv kompetens, alltså at lära sig förstå det talade och skrivna grannspråket

Målet är alltså inte att lära sig att tala och skriva grannspråk. Utan hela poängen är att personer från Skandinavien genom sin grannspråksförståelse kan använda sitt eget språk när de kommunicerar med varandra.

Kommunikationen blir på så vis mera fri, naturlig och nyanserad eftersom ordförrådet och den språkliga säkerheten är störst när man använder sitt modersmål. ( Lis Madsen )

Det är viktigt att eleverna förstår skillnaden på grannspråk och främmandespråk. Under eventdagarna kommer dom att tala med jämnåriga ute i Norden och då är det viktigt att eleverna vet vilken hänsyn man måste ta till de andra deltagarna. En jämnårig från Island som har lärt sig danska i ett år kan ha svårare att förstå och göra sig förstådd än en jämnårig som kan tala norska eller svenska.

I uppgift 3 blir eleverna introducerade för en dansk text som är skriven av tidigare elever som deltagit i Nordens Dage. Texten är från en grupps utvärdering över en dag på Nordens Dage 2016. Till texten hör en rad frågor som ni kan svara på i grupp eller gemensamt i klassen.

Fokusera på att svenska, norska och danska liknar varandra och att språkens grammatik är uppbyggda på samma sätt. Men observera också skillnaderna mellan de tre språken och få eleverna till att sätta upp några regler för hur de 3 grannspråken danska, norska och svenska skiljer sig åt t.ex att “ ö “ och “ ä “ inte ser likadana ut, att danska verb ofta slutar på e och inte på a som i svenskan.

Om ni vill läsa fler texter på norska och danska kan ni hitta små berättelser på atlantbib.org. Eller så kan ni gå in på "Norden i skolan" där ni också kan hitta texter på de andra nordiska språken.

Uppgift 4

Vi vänder blicken och örat hän mot musikens värld. Genom aktuella musikvideor introduceras eleverna för musiken ute i Norden.Till videorna följer texten/lyriken med. Det kan var till hjälp när eleverna ska svara på frågorna till den här uppgiften.

Uppgift 5

Den här uppgiften inleder vårt tema "Havet". Eleverna ska läsa två texter som handlar om fisket i Norden. Texterna är hämtade från "Norden i skolan" och kan även läsas på färöiska och islänska.