Quiz

Til Læreren

Fokus og vejledning

Quiz 1

Fokus: Norden

Temaet for quiz 1 er nationale attraktioner og nationale kendetegn, derudover testes eleverne også i deres geografiske viden om Norden og de 3 nabosprog, norsk, svensk og dansk. Under quizzen bliver eleverne bedt om at reflektere over forskellige fakta f.eks: "Hvad betyder det for et land at have sit eget flag? Og hvorfor har landene fået deres flag på så forskellige tidspunkter?" Vi opfordrer til, at I samler op på disse reflektioner på klassen.

Quiz 2

Fokus: Sproget i de 3 lande, Norge, Sverige og Danmark

Quizzen tager udgangspunkt i en lille film, hvor 3 unge fra Norge, Sverige og Danmark taler sammen.

Quiz 3

Fokus: Norden

Vores første Kahoot og denne afvikler I selv på klassen, når det passer jer.