Island

Her er nogle quizzer om Klima

Hvad er CO2?

Hvad er drivhuseffekten?

Hvad er metan?

Hvad er fossilt brændsel?

Hvad er klimagas?

Hvad er menneskeskabte klimaforandringer?

Mere plast end fisk i havet

Kan Anna Lin klare en uge uden plastik?

Klima

#WFTgørvimedklimaet