Norge

Her er nogle quizzer om Klima

Hvad er CO2?

Hvad er drivhuseffekten?

Hvad er metan?

Hvad er fossilt brændsel?

Hvad er klimagas?

Hvad er menneskeskabte klimaforandringer?

Kan Anna Lin klare en uge uden plastik?

Om sopor och återvinning

Har det blivit varmare på jorden

Hvordan fungerer drivhuseffekten?

Tips om affald og rengøring