Musik fra Norden

Musik fra Norden

Lærevejledning

Velkommen til Norden for Alle

"Musik fra Norden" tager eleverne med til alle de lande, som deltager i projektet. Ved at høre de forskellige musikindslag vil eleverne få en bevidsthed om, hvilken relation sprogene i de nordiske lande har til hinanden, altså hvilke sprog der er i den samme sprogfamilie, og hvilke sprog der tilhører en helt anden sprogfamilie.

De elever, der har dansk, svensk og norsk som nabosprog, skulle ligeledes gerne få fornemmelsen af, at nabosprog ikke er så svært. Og det samme kan gøre sig gældende for de elever, som har færøsk og islandsk som nabosprog.

Til hver video en opgave, som eleverne bliver bedt om at lave

Hvis I har tid og gerne vil læse flere tekster på nabosprog, er et godt bud at tjekke ind på atlantbib.org,

Klik her: Atlantbib

I kan også læse mere om den nordiske sprogfamilie, tjek f.eks. disse artikler:

Inde på "Norden i skolen" finder I ligeledes et stort udvalg af tekster på nordiske sprog.