งานวัดผลประเมินผล ทะเบียนนักเรียน และเทียบโอนผลการเรียน

Evaluation student registration and Compare transfer

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์บริการงานวัดผลประเมินผล ทะเบียนนักเรียน และเทียบโอนผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบสถานะการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565