ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มยืนยันความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ ดำเนินการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารคืนกลับ ผ่านช่องทางหน้าเว็ปที่ ปุ่ม กรอกข้อมูลยืนยันพร้อมส่งเอกสารโรงเรียน ตามปุ่มลิงก์ด้านล่างเว็ปเพจนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรอกข้อมูลยืนยันพร้อมอัพโหลดเอกสารที่นี่