נונה היא הרבה יותר ממקהלה. נונה היא מרכז צעיר ותוסס אשר מעבר לפעילות השוטפת של ארבע מקהלות, מקיים מגוון רחב של פעילויות שמטרתן המשותפת להפיץ את בשורת השירה בקרב אוכלוסיה רחבה, ביניהן תכניות מעורבות בקהילה, ביה״ס למנצחי מקהלות, חוגי טרום-כלי לגיל הרך, לימודי פיתוח קול פרטניים, אירועי שירת רבים, סדנאות, כיתות אמן, וקונצרטים לקהל הרחב. מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילויות שלנו!