PROGRAMA

Programa


09h15 Recepció dels assistents.


09h25 Benvinguda i presentació de la Jornada.

Xavier Jiménez i Garcia, degà d'Enginyers Garraf i Alt Penedès.

Rosa Huguet i Sugranyes, Presidenta de NODE Garraf i de la Mancomunitat Penedès-Garraf.


09h30 Reindustrialització i economia circular. Idees per a un desenvolupament econòmic sostenible.

Alba Gubert Celma, Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.


10h00 La transició cap a l'economia circular: actuacions de l’Agència de Residus de Catalunya.

Maria Vidal i Tarrason, cap del Dep. Foment de la Valorització, Agència Residus de Catalunya.


PAUSA


11h00 Nou marc regulatori per autoconsum energètic.

Toni Campanyà, cap d’Unitat d’Energies Renovables, Institut Català d'Energia.


11h30 Ajuts a l'eficiència energètica.

Mariona Coll Raich, cap d’Unitat d'Indústria, Institut Català d’Energia.


11h45 La indústria 4.0 per fer una revolució industrial sostenible.

Dr. Balduí Blanqué Molina, Departament Enginyeria Elèctrica, UPC


12h15 Cloenda

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local