วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แนะนำคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชากุมารฯ

คลิก ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

The 3rd Vajira Annual Pediatric Conference 2019

Update on Pediatric Emergency & Urban Medicine

Free Registration
Scan QR code or click here to register!

เอกสารเข้าร่วมประชุมวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

รายละเอียดกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

โครงการประชุมวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

ฟรี ! ค่าลงทะเบียน

ติดตามงานประชุมวิชาการ

ประจำปี 2563 เร็วๆนี้ค่ะ

จำหน่ายหนังสือของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วชิรพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์เขตเมือง

Pediatrics in Metropolis 1st edition 2016

ราคาเล่มละ 450 บาทพิเศษ ซื้อ 5 เล่ม 2,000 บาท ซื้อ 10 เล่ม 4,000 บาท (แถม 1 เล่ม)

ติดต่อได้ที่ธุรการภาค และ inbox ภาควิชากุมาร

24-26 เมษายน 2562

ณ โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา

พญ.ณิชาพร เฉลิมพลานุภาพ

พญ.พสิษฐา เติมวรสิน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าร่วมนำเสนอวิจัย ในงาน

"การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ครั้งที่ 84 THEME: PEDIATRICS IN THE ERA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE"

รศ. พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ รับรางวัลทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 13 พฤศจิกายน 2561

ผศ.ปนัดดา สุวรรณ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม 13 พฤศจิกายน 2561

พิธีมอบวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์

9 พ.ย. 2561

ขอแสดงความยินดีกับกุมารแพทย์จบใหม่ค่ะ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพเฉพาะโรค เรื่องการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด (preterm newborn care)

เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู ในวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑

OD ภาควิชากุมารฯ สานสัมพันธ์อาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน

โครงการอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จ.อยุธยา 21-22 กรกฎาคม 2561

งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

อ.แพทย์หญิง ปราณี จงบัญญัติเจริญ

26 กันยายน 2561

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปี 2561

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561

งานเลี้ยงส่ง Resident 3 หลังสอบ Board เสร็จ 3 กค. 2561

Resident 3 มอบ printer ให้แก่ภาควิชากุมาร 3 กค.2561

  • Home
  • เพิ่มเติม

แก้ไขเมนูนี้ทางแท็บหน้าเว็บ

แสดงให้ฉันดู

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง